12 Şubat 2010 Cuma

TÜRK HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ

I. ANONİM TÜRK EDEBİYATI

A) Manzum Eserler:

- Mani
- Türkü
- Ninni
- Tekerleme
- Bilmece
- Destan
- Ağıt

B) Mensur Eserler:

- Masal
- Atasözü
- Deyim
- Fıkra
- Halk hikayeleri
- Geleneksel Türk tiyatrosu (Karagöz,ortaoyunu,meddah)


II. AŞIK TARZI HALK EDEBİYATI:

- Koşma ( Güzelleme, Koçaklama, taşlama, Ağıt)
- Semai
- Varsağı
- Destan


III. DİNİ- TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI:

A) Manzum Eserler:

- İlahi
- Nefes
- Nutuk
- Deme
- Devriye
- Şathiye


B) Mensur Eserler:

-Fütuvvetname
-Gazavatname
-Menakıbname
-Battalname
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder