12 Şubat 2010 Cuma

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ KISTASLAR

1. Din değiştirmek:

Dini hayatta görülen değişmeler kültürümüze yansımıştır.Türkler islamiyete geçmeden önce Budizm ve Şamanizm'i benimsemişlerdi.O dönemde özellikle Uygur metinlerinde Budizm dininin etkisi görülmekteydi.Müslümanlığa geçildikten sonra islami terim ve yaşantılar kültürümüze ve edebi eserler girdi.Daha farklı eserler meydana getirilmeye başladı ve edebiyatın dönemlere ayrılmasında bir etken olarak ortaya çıktı.

2.Coğrafya değiştirmek:

Coğrafi değişiklikler de edebi eserlere ve kültüre yansımaktadır.Anadolu'ya gelen Oğuz Türkleri Oğuz Türkçesini kullanırken Ortaasya'da kalan Türkler Hakaniye lehçesi ile eserler yazmışlardır.

3.Şive ve lehçe değişiklikleri: Bir dilin ses yapı ve cümle kurgusu bakımındanbilinmeyen bir zamandan itibaren farklılaşan kollarına lehçe denir (Çuvaşça, Yakutça).Sadece ses ve yapı bakımından farklılaşan kollarına ise şive denir (Azerice,Türkmence,Gagavuzca)

4.Sanat anlayışında görülen değişiklikler:

5.Kültürel değişiklikler: Kültür, bir milletin dil,din,düşünce,yaşayış tarzı gibi değerler bütünüdür.Edebiyatımız başlangıçta göçebe kültürünün ürünü idi.İslamiyetin kabulüyle Arap ve İran kültürlerinin etkisine girildi.batılılaşma hareketleri ve özellikle Tanzimatın ilanıyla kültür ve edebiyatımız Batı kültürünün tesirine girdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder